De Werf

Aanleiding

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de voormalige Biesterfeldfabriek uitgekocht en het terrein is nu gesaneerd. De eerste ondernemer heeft er zijn intrek genomen en op korte termijn volgen er meer.

De gemeente investeert in de voormalige werkhaven tussen het Biesterfeldterrein en Rijnhaven Oost. Met de aanleg van faciliteiten voor pleziervaart ontstaat een waterplein voor de stad. Op de voormalige Biesterfeldlokatie zelf ontstaat nu de mogelijkheid voor startende en vernieuwende ondernemers om in zich in Alphen te ontwikkelen. De gemeente lanceert dit concept onder de naam 'De Werf'.

Op De Werf is ruimte voor tijdelijk hergebruik van de bestaande panden en voor enkele permanente functies. Ondernemers kunnen de bestaande gebouwen opknappen voor duurzaam hergebruik en hebben de mogelijkheid om nieuwe (tijdelijke) gebouwen neer te zetten. Aan de waterzijde is ruimte voor water gerelateerde bedrijvigheid en voor horeca. De Werf biedt ook plek aan enkele gevestigde ondernemingen die een speciaal aanbod bieden dat past bij de ontwikkelingen van een waterplein.

Op dit moment is de gemeente aan de hand van een afwegingskader met de verschillende partijen in gesprek. De invulling bestaat uit drie clusters. Dit zijn; Food, Ambacht, en creatief zakelijke dienstverlening.

Het Afwegingskader

Er is besloten de vrijgekomen bedrijfslocatie tijdelijk in te zetten als stimulans voor de transformatieopgave in Rijnhaven-Oost. In het najaar van 2016 heeft het college het afwegingskader voor de invulling vastgesteld en heeft de locatie een nieuwe naam gekregen: De Werf. Zorgvuldige (tijdelijke) herbestemming van de fysieke locatie en het bestaand industrieel vastgoed op De Werf kan leiden tot een unieke en inspirerende werkomgeving. 

De Werf is bestemd voor startende, innovatieve en ambachtelijke bedrijven die met elkaar een stimulerende setting vormen voor vernieuwend en sociaal ondernemerschap, aanvullend op wat er in Alphen is (geen verdringing vanuit de gemeente):

  1.          plek aan jonge, startende ondernemers in de maakindustrie (ambachten met nieuwe technieken) en in de creatieve dienstverlenende sector
  2.          plek voor sociaal ondernemerschap en leerbedrijven i.s.m. onderwijs
  3.          enkele commerciële watersport gerelateerde bedrijven
  4.          passende (pop-up) horeca.

 Aanvullende informatie nodig? of denkt u met uw onderneming binnen een van de clusters te passen, vul het contact formulier in. Wij sturen u dan een checklist om uw initiatief verder toe te kunnen lichten.

dewerf diapo